Hírek, aktualitások

Ügyféltájékoztató Azonnali Fizetési Rendszer

Tájékoztatjuk, hogy az Azonnali fizetési rendszer (AFR) indulásának időpontja a Magyar Nemzeti Bank 23/2019 (VI.5.) MNB rendelete alapján 2020. március 2.

OBA tájékoztató betéteseknek

FOGYASZTÓVÉDELEM

Fogyasztóvédelmmel kapcsolatos információk, linkek

Munkanap áthelyezések 2019. december

A Polgári Bank Zrt. tájékoztatója az évvégi ünnepi munkanap áthelyezésekről

Ünnepi nyitvatartási rend 2019. december

A Polgári Bank Zrt. tájékoztatója az évvégi ünnepi nyitvatartási rendről

Maci Kórház - Sopron 2019

Soproni Fiókunk kollektívája felhívással fordult a Bank összes dolgozójához, annak érdekében, hogy lehetőség szerint minél több plüss állatot gyűjtsünk össze és továbbítsuk a „Maci Kórház - Sopron 2019" program részére.

image

Tájékoztató!

BANKSZÜNNAP 2019. november 22. (péntek)

Tiszacsegei fiók új nyitvatartás

Tisztellt ügyflelink!

A Polgári Bank Zrt. Tiszacsege fiókjában a nyitva tartás 2019. április 1-jétől az alábbiak szerint változik.

ÚJ fiók nyitása Sopronban!

A Polgári Bank Zrt. exkluzív környezetben az ügyfelek bankolási szokásainak megfelelő és kényelmüket valamint rugalmas ügyfélkiszolgálást biztosító fiók nyitása mellett döntött Sopronban!

image

EXIM díjátadó gála 2018

A Magyar Export-Import Bank Zrt. (Eximbank) és a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (MEHIB) intézménypárosa Budapesten rendezte meg az EXIM AWARDS díjátadó gáláját, ahol a 2017-es évben elért eredmények alapján a leggyorsabban bővülő hitelintézeti partner a Polgári Bank Zrt. lett, a díjat Béke Lászlóné elnök-ügyvezető vette át.

image

Megújulnak az 500 Ft-os címletű bankjegyek

Budapest, 2018. július 3. – A Magyar Nemzeti Bank 2014-ben megkezdett bankjegycsere programja a lezárásához közeledik, a bankjegysorozat utolsó elemeként megújul az 500 forintos címlet is.

Ügyféltájékoztató fiókbezárásról

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgári Bank Zrt. 2018. május 31. napjával a Hajdúdorogi fiókjában megszünteti tevékenységét.

Az esetleges kellemetlenségért türelmüket és megértésüket kérjük!

Megújulnak az 1000 forintos címletű bankjegyek

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) folytatja a forint bankjegyek 2014-ben megkezdett cseréjét, melynek jegyében korszerűbb, a biztonsági elemei és képi megjelenése tekintetében is megújított 1000 forintos címletű bankjegyet bocsát ki.

Béke Lászlóné „PRO URBE Polgár” kitüntetést kapott

Polgár város általános fejlődése, hagyományainak megőrzése, várospolitikai, gazdasági, szakmai területen kifejtett tevékenysége elismeréseként a Polgár Város Képviselő-testülete Béke Lászlónét „PRO URBE Polgár” Emlékérem kitüntetésben részesítette.

image

Újabb adathalász támadássorozat banki ügyfelek ellen

Budapest, 2017. augusztus 8. – Június óta három nagybank ügyfeleitől próbálták megszerezni bizalmas banki adataikat bűnözők, így feltételezhetően célzott adathalász-támadássorozat zajlik a hazai hitelintézetek fogyasztói ellen. A bankok sohasem kérik el ügyfeleik bizalmas adatait e-mailben, SMS-ben vagy levélben. A fogyasztóknak célszerű azonnal felvenni a kapcsolatot hitelintézetükkel ilyen kísérletek esetén.

Tájékoztató

Tartós Befektetési Számla megszűnéséről és az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségéről.

Internet Bank Biztonsági szint emelés

Tisztelt Ügyfelünk!

A Polgári Bank Zrt az Internet Bank alkalmazás biztonságos használatának és az ügyfelek adatainak védelme  érdekében 2016. szeptember 15-én 22:00 órától az Electra Internet Bank alkalmazás biztonsági szintjét megemeli.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF309.12311.61314.10
EUR332.07334.75337.43
USD299.26301.67304.08
GBP389.41392.55395.69
DKK44.4444.8045.16
CZK13.2313.3413.45
NOK33.4533.7233.99
PLN78.2378.8679.49
SEK31.4231.6731.92

Frissítve: 2020.01.21 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF302.26311.61320.96
EUR326.38334.75343.12
USD294.13301.67309.21
GBP380.77392.55404.33

Frissítve: 2020.01.21 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF307.57311.61315.67
EUR330.41334.75339.12

Frissítve: 2020.01.21 verzió: 1

Adó-visszatérítési támogatás

image

A hirdetésben szereplő családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. image

 ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS

Az adó-visszatérítési támogatás nyújtását az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza.

1. Adó-visszatérítési támogatást igényelhet:

 • a legfeljebb 150 nm hasznos alapterületű új lakás vagy a legfeljebb 300 nm hasznos alapterületű egylakásos lakóépület természetes személy építője vagy építtetője az építési bekerülési költség megfizetéséhez, illetve
 • az építkezés helyéül szolgáló építési telek vételárához az építési telek természetes személy tulajdonosa.

(Adó-visszatérítési támogatás telekvásárlásra csak az építési bekerülési költséggel együtt igényelhető, építés hiányában kizárólag telek vásárlására nem igényelhető támogatás.)

Az adó-visszatérítési támogatás az alábbi lakáscélok esetén igényelhető:

 • A 2008. július 01-jén, vagy azt követően kiadott építési engedéllyel vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal rendelkező új lakás építéséhez.
 •  Használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező ingatlan megvásárlását követően annak továbbépítéséhez, ahol az építkezés 2008. július 1-jén vagy azt követően kiállított építési engedély vagy 2016. január 1-jét követően az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén az építési tevékenység bejelentése alapján történt („félkész lakásvásárlás”).
 • Építőközösség tagjaként a támogatást az igénylő a felépítendő társasházból az építőközösségi szerződés alapján megállapítható bekerülési költségnek az építőközösségi szerződés szerint tulajdonába kerülő lakásra számított és a közös tulajdonba kerülő épületrészekből őt megillető tulajdoni hányad arányában, az építőközösség nevére kiállított számlák alapján is igényelheti.

2. Általános feltételek:

Az adó-visszatérítési támogatás legfeljebb egy alkalommal a 2015. január 1-én vagy azt követően kiállított számla alapján, de legkésőbb 2019. december 31-ig igényelhető.

A támogatás összege megegyezik az építkezés helyéül szolgáló telek, valamint a lakás vagy lakóépület Hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti építéséhez megvásárolt anyagok és igénybe vett szolgáltatások számlájában feltüntetett és a kiállított számla szerint megfizetett általános forgalmi adó összegével, de legfeljebb 5 millió Ft.

Új lakás építése esetén az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelmet a használatbavételi engedély, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány, illetve egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtét megelőzően kell benyújtani a hitelintézethez. Az igénylő az építési munkákat végző gazdálkodó szervezetben nem rendelkezhet tulajdonnal, valamint a gazdálkodó szervezet tulajdonosa az igénylőnek nem lehet közeli hozzátartozója vagy élettársa.

Az adó-visszatérítési támogatás a kérelem benyújtásakor az épület készültségi fokának megfelelő, az építési költségvetésből még fennmaradó bekerülési költségre igényelhető.

3. Személyi feltételek:

A támogatás igénylésekor személyi feltételeknek is eleget kell tenni, ezek valamelyikének nem teljesülése esetén az Adó-visszatérítési támogatás nem adható.

 • OEP igazolás:
  A támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában az igénylő - házastársak vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosított1 kell, hogy legyen - ide nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyt -, vagy középfokú oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat kell, hogy folytasson.

A biztosítotti jogviszonynak legalább 180 napja folyamatosnak kell lenni - ideértve azt is, ha a legalább 180 nap folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap megszakítás van. A 180 nap teljesíthető:

 • Tbj. 5. §-a szerinti jogviszonnyal (ide nem értve a közfoglalkoztatotti jogviszonyt), vagy
 • középfokú oktatási intézményben vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokkal vagy
 • §agyar állampolgárságú
 • magyar állampolgárságú  igénylő és kereső tevékenysége alapján valamely másik állam társadalombiztosítási rendszere általi kiállított és hiteles fordítással igazolt TB igazolással.

A biztosítotti jogviszony fennállását a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári feladatokat ellátó járási (fővárosi kerületi) hivatala által a kérelem befogadását megelőzően legfeljebb 30 napnál nem régebbi kiállított igazolással (OEP igazolás) kell igazolni. Az igénylőlap az OEP weboldalán érhető el, melyet – számítógéppel vagy kézzel – kitöltve a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához kell benyújtani.

A középfokú oktatási vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytatott tanulmányokat okirattal vagy büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal kell igazolni.

A külföldi biztosítási időszakot az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással és hiteles fordításával kell igazolni.

Amennyiben az igénylő ápolási díjban részesül, nem szükséges az OEP igazolás, helyette a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalának ápolási díjat megállapító végleges határozatát kell bemutatnia.

Az adó-visszatérítési támogatást az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személyek is igényelhetik, ebben az esetben a társadalombiztosítási jogviszony igazolásától el kell tekinteni. Az ellátások igénybevételét az igénylő - együttes igénylők esetén legalább az egyik fél - az ellátás megállapításáról rendelkező közigazgatási határozat Hitelintézetnél történő bemutatásával igazolja.

2018. március 15-től a munkavállalás vagy tanulás miatt külföldön tartózkodó magyar állampolgárok részére a külföldön szerzett társadalombiztosítási jogviszony igazolása mellett lehetőség nyílik az adó-visszatérítési támogatás igénylésére, amennyiben az igénylő vállalja, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a magyar társadalombiztosítási rendszerben biztosítottá válik.

 • NAV igazolás:

A támogatást igénylők egyikének sem lehet az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott köztartozása.

Az igénylőknek szerepelniük kell a köztartozásmentes adatbázisban, vagy 30 napnál nem régebbi okirattal, vagy büntetőjogi felelősség vállalásával tett nyilatkozattal kell igazolniuk, hogy az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) nincs nyilvántartott köztartozásuk.

 • Hatósági bizonyítvány büntetlen előéletről:

Az igénylőnek és házastársának büntetőjogi felelősség vállalásával tett teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal igazolnia kell, hogy a Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőjogi felelősségét a bíróság nem állapította meg, vagy amennyiben megállapította, az Adó-visszatérítési támogatás igénylésének időpontjában az ehhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesült.

A nem magyar állampolgár részére a támogatás a 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

Az adó-visszatérítési támogatás iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül a Rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában az igénylőket a járási hivatal, a kormányhivatal, a Magyar Államkincstár végleges határozatával vagy bíróság jogerősen visszafizetésre nem kötelezte.

4. Tárgyi feltételek:

A hitelintézet által elfogadott lakásnak – az ingatlan-értékbecslési szakvélemény alapján - a lakhatási igények kielégítésére alkalmasnak kell lennie.

a) Meglevő lakástulajdon:

A támogatás igénylésével összefüggésben a meglevő másik lakástulajdon nem kizáró ok.

b) Kötelező tulajdonszerzési elvárások a támogatással érintett ingatlanban:

A lakásban csak a támogatott személy(ek) szerezhet(nek) tulajdont (vagy a támogatott személy halála esetén annak egyenes ági rokona, házastársa vagy élettársa). Az igénylő házaspár vagy élettársak esetén mindkét félnek az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonnal kell rendelkeznie a támogatással érintett ingatlanban. Több lakásból álló osztatlan közös tulajdonú ingatlan esetén, ha a lakásra vonatkozóan használati megállapodás alapján a támogatott személyek kizárólagos használati joga áll fenn,, az elfogadható.

c) Számlabenyújtási kötelezettség:

A hitelintézet által elfogadott költségvetés szerinti bekerülési költség legalább 70%-áról a támogatott személy saját nevére kiállított számlát kell bemutatni.

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag a 27%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vagy számlák benyújtása esetén vehető igénybe. A min 70%-os számla bemutatási kötelezettség teljesítésénél az 5 %-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla nem vehető figyelembe.

Új lakás építése esetén 2015. január 1-én vagy azt követően, de az építési engedély kiadását legfeljebb 6 hónappal megelőzően kiállított számla2 fogadható csak el.

d) Lakásbiztosítás:

A magyar állam javára szóló jelzálogbejegyzés időtartamára a támogatott személynek lakásbiztosítással kell rendelkeznie.

5. Az adó visszatérítési támogatás igénylésének további feltételei:

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatással érintett lakásban – az adó-visszatérítési támogatás utolsó részfolyósítását követő 10 évig– életvitelszerűen kíván tartózkodni.

Magyar Állam javára bejegyzésre kerülő jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom

Az adó-visszatérítési támogatás igénybevételével épített lakásra az építkezés idejére és a használatbavételi engedély megadását, a használatbavétel tudomásulvételét vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének bejelentése megtörténtét követő 10 évig terjedő időszakra a Magyar Állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

6. Milyen devizanemben érhető el?

Az adó-visszatérítési támogatás kizárólag forintban (HUF) igényelhető.

7. A támogatás folyósítása:

Az adó-visszatérítési támogatás építési telekre jutó részét – a folyósítási feltételek teljesítése esetén - az építési telek vételáráról kiállított számla benyújtását követően, egy összegben folyósítja a hitelintézet a támogatott személy fizetési számlájára, míg az építkezéshez kapcsolódó adó-visszatérítés a készültségi fokkal arányosan, utólagosan, a benyújtott számlák alapján történik.

8. További támogatási formák:

Az igénylő ugyanazon hitelintézetnél egyidejűleg nyújthatja be az adó-visszatérítési támogatás mellett:

 • Családi Otthonteremtési Kedvezmény (a továbbiakban: CSOK)
 • Polgári Bank 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott hitel”

9. Induló díjak:3

A díjak mértéke a támogatás összegétől függően eltérő lehet.
A Hitelintézet által felszámított díjak mértékét az aktuális hirdetmény tartalmazza és azt a Hitelintézet jogosult megváltoztatni.

A támogatás igénylésekor felmerülő Banki induló díjak a kérelem benyújtásakor esedékesek.

 • Támogatás bírálati díj: a támogatás összegének 1,5%-a, de legfeljebb 30.000 Ft4,
 • Értékbecslési díj/helyszíni szemle díja: hirdetményben foglalt ingatlan értékbecslési díjtáblázat szerint
 • Tulajdoni lap lekérésének díja: 1.000 Ft/ingatlan5
 • Térképmásolat díja (családi ház, ikerház, sorház esetén): 3.000 Ft/ingatlan

10. További tájékoztatás:

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy jelen tájékoztató nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. További információért forduljon a Polgári Bank munkatársaihoz, vagy keresse fel a www.polgaribank.hu honlapot.

A hirdetésben szereplő adó-visszatérítési támogatás Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.1 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint
2 Az építési telek ÁFA tartalmára vonatkozóan ez a feltétel nem vizsgálandó.
3 A tájékoztató készítésének időpontjában.
4 Ugyanazon hitelintézetnél az adó-visszatérítési támogatással egyidejűleg benyújtott CSOK kérelem esetén a magasabb összegű támogatásra vonatkozó, legfeljebb 30.000 Ft bírálati díjat kell megfizetni.
5 Takarnet rendszerből történő lekérés esetén, de egy alkalommal díjmentes.

Termékismertetők:

 • Ügyféltájékoztató az Adó-visszatérítési támogatás igényléséhez letöltés
 • Tájékoztató új lakás építéshez igényelhető állami támogatásokról legfeljebb 2 gyerek után NGM letöltés
 • Tájékoztató új lakás építéshez igényelhető állami támogatásokról legalább 3 gyerek után NGM letöltés

Igényléshez szükséges nyomtatványok:

 • Adó-visszatérítési támogatás igénylés és nyilatkozatok letöltés
 • Adó-visszatérítési támogatás igényléséhez szükséges dokumentumok listája letöltés

Forgalmazó fiókok:

 • Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, Csökmő, Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex