Hírek, aktualitások

Hiteltörlesztési moratórium

Fizetési nehézségek

Tájékoztató

SZOCIÁLISHOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO) TEHER A KAMATJÖVEDELMEKRE

Hirdetmény

Tájékoztató lakossági számlahitellel rendelkező Ügyfelek részére

Hirdetmény

Tájékoztató Diákhitel együttműködési megállapodás felmondásáról

Tájékoztató

Az MBH Bank Nyrt. által nyújtott bankkártya forgalmazási szolgáltatás keretein belül nyújtani kívánt készpénzátvételi (cash-back) szolgáltatás bevezetéséről.

Ügyféltájékoztató bankkártyaállomány-átruházásáról

Tájékoztatás bankkártyaállomány-átruházásról

Ügyféltájékoztató

Bankkártya kibocsátással kapcsolatos változások

Tájékoztató

A módosuló Hirdetmények és Általános Szerződési Feltételk tekintetében

Körösszakáli kirendeltség nyitva tartás változása

Tisztellt Ügyfeleink!

A Polgári Bank Zrt. Körösszakáli kirendeltségének a nyitva tartása 2022. június 01-től az alábbiak szerint változik.

A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása

Csalók kérnek levélben pénzt az MNB-re vagy annak elnökére hivatkozva

Új trükkökkel támadnak a banki csalók

Tegyen meg mindent annak érdekében, hogy ne legyen telefonos adathalászat („vishing”) áldozata.

A csalók telefonon próbálnak kicsalni adatokat az ügyfelektől adategyeztetésre hivatkozva, önmagukat a bank dolgozóinak kiadva.

Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Nemzeti Bank a Sberbank tevékenységi engedélyét 2022. március 02-án visszavonta. Ez azt jelenti, hogy a Sberbank irányába indított átutalások nem fognak teljesülni.

Kiberbiztonság

„KIBERBIZTONSÁG – Call centeres átverés ipari méretekben”

Magyar Bankszövetség,  a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet és az Országos Rendőr-főkapitányság közös sajtóközleménye.

OBA tájékoztató betéteseknek

Általános tájékoztatás örökösök részére

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, hogy egy haláleset bekövetkezésekor haláleseti kedvezményezettként vagy örökösként minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhesse banki ügyeit.

Tájékoztató

A bankkártyával végrehajtott konverziós fizetési művelek során alkalmazott árfolyamok közlési formájáról.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF399.88403.92407.96
EUR377.00380.81384.62
USD349.93353.46356.99
GBP440.45444.90449.35
CZK15.4215.5815.74
PLN86.9487.8288.70

Frissítve: 2023.12.06 verzió: 2

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF392.61403.92415.23
EUR370.15380.81391.47
USD343.56353.46363.36
GBP432.44444.90457.36

Frissítve: 2023.12.06 verzió: 2

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF398.67403.92409.17
EUR375.86380.81385.76

Frissítve: 2023.12.06 verzió: 2

Általános tájékoztatás örökösök részére

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRE

Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Örökösök!

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, hogy egy haláleset bekövetkezésekor haláleseti kedvezményezettként vagy örökösként minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhesse banki ügyeit.

Az örökösödési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról részletes tájékoztatást talál a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján. https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/hagyateki-eljaras.php

Elhunyt ügyfeleinkkel kapcsolatosan személyes adatokat és banktitoknak minősülő információkat csak a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző és jegyző, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatóság részére, írásbeli megkeresésük esetén adhat át a Bank.

A közeli hozzátartozó vagy az öröklésben érdekelt személyek részére az elhunyt ügyfél számláira, vagyonára, szerződéseire vonatkozó információt a hagyatéki végzést megelőzően a Bank nem adhat tájékoztatást.

A közeli hozzátartozó vagy az öröklésben érdekelt személyek részére az elhunyt ügyfél számláira, vagyonára, szerződéseire vonatkozó információt kizárólag abban az esetben adható amennyiben az elhunyt a kölcsönügyletben szereplő egyedüli adós vagy zálogkötelezett. A tájékoztatás kizárólag az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz kapcsolódóan, a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről tud adni, a Bank kizárólag az örökhagyó közeli hozzátartozója részére, annak írásbeli kérelmére, legkésőbb a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig.

Amennyiben a kölcsönügyletbe további adós, kezes és/vagy zálogkötelezett is bevonásra került, annak írásbeli kérelmére, fizetési kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódóan, a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletéről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről nyújt Bankunk tájékoztatást.

A haláleseti kedvezményezett kilétére vonatkozóan a Bank kizárólag a haláleseti kedvezményezettnek adhat felvilágosítást, de neki is csak a halál tényéről történt hivatalos banki tudomásszerzést követően.

Bankszámla és a számlához kapcsolódó betétek

Ügyfelünk halálesetét célszerű minél hamarabb bejelenteni az Önhöz legközelebb eső bankfiókban.

A Bank a halál tényének igazolására szolgáló hivatalos okiratként elsősorban

 • a halotti anyakönyvi kivonatot, hagyatékátadó végzést vagy öröklési bizonyítványt fogadja el, vagy
 • ha a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző keresi meg a Bankot, vagy
 • ha a Bankhoz benyújtásra/megküldésre kerül a halál tényére hivatkozó jogerős bírósági határozat.

Nagykorú számlatulajdonosnak joga van elhalálozás esetére a bankszámlán lévő pozitív egyenlegre vonatkozóan írásban, a Bank által rendszeresített nyomtatványon, az adatok hiánytalan kitöltésével haláleseti kedvezményezettet megjelölni amennyiben a számlának kizárólag egy tulajdonosa van. A bankszámla pozitív egyenlege haláleseti kedvezményezett jelölése esetén nem tartozik a Bankszámla-tulajdonos hagyatékához. A kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet személyazonosságának Bank felé történő megfelelő igazolását, valamint a Bankszámla-tulajdonos halálának halotti anyakönyvi kivonattal, vagy hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal történő igazolását követően.

Amennyiben nem történt kedvezményezett jelölés, a Bank a számla pozitív egyenlegét a jogosultságukat megfelelő módon (eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzéssel, bírósági határozattal vagy öröklési bizonyítvánnyal, illetve külföldiek esetén a hazai joguk szerint ennek megfelelő, felülhitelesített okirattal) eredeti okirattal igazoló örökösök részére a végzésben megjelölt arányban fizeti ki, azonosítást követően. Amennyiben a számlán tartozás áll fenn, a számla megszüntetésére a tartozás örökös(ök) általi megfizetése mellett kerülhet sor.

A bankszámla-tulajdonos haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően a számlához tartozó összes szolgáltatáshoz való hozzáférés megszűnik. Amennyiben az elhunyt rendelkezett a számlához kapcsolódó

 • Saját nevére szóló bankkártyával, a bankkártyát az örökösnek vagy hozzátartozónak a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával egyidőben le kell adnia a Bankban, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Bank automatikusan letiltja. A bankkártya letiltása díjmentes.
 • A számlához kapcsolódó érvényes állandó átutalási megbízás(ok), és/vagy csoportos beszedési megbízás(ok)ra adott felhatalmazás(ok) a halál tényéről való hitelt érdemlő tudomásszerzést követően nem teljesülnek.
 • Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozat esetén a Bank a nyilatkozattevő haláláról való tudomásszerzést követően a nyilatkozat törlésre kerül.
 • A Bankszámla-tulajdonos haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően, a Bankszámla-tulajdonos által megadott minden számla feletti rendelkezési jog és meghatalmazás hatályát veszti, a számla egyenlege felett rendelkezni vagy egyébként a számlával kapcsolatban jognyilatkozatot tenni nem lehet.
 • Bank az Ügyfél bankszámlájához hozzáférést biztosító azonosító kódokat, jelszavakat automatikusan letiltja.

Közös tulajdonú fizetési számla esetén:

A Bank a közös számlanyitást úgy tekinti, hogy a számlatulajdonosok nyilatkozatot tettek, hogy egymást jelölték meg egyedüli kedvezményezettként. A rendelkezés alapján az egyik számlatulajdonos elhalálozása esetén a számlakövetelés nem tartozik a számlatulajdonos hagyatékához-a kedvezményezett a halál tényének hitelt érdemlő igazolását követően a rá átruházott számlakövetelés tekintetében hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül jogosult rendelkezni.

A Társtulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos halálának tényét – hivatalos okirattal igazolva – a Banknak bejelenteni.

 • A számlához tartozó szolgáltatások nem kerülnek megszüntetésre, azonban az elhunyt Számlatulajdonos nevére szóló InternetBanking és SMS szolgáltatás megszüntetésre kerül.
 • Az elhunyt bankkártya-tulajdonos bankkártya-szerződése megszűnik, a számla Társtulajdonosának bankkártya-szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad.
 • A számlához kapcsolódó állandó átutalási megbízás(ok), és/vagy csoportos beszedési megbízás(ok)ra adott felhatalmazás(ok) módosításáról, megszüntetéséről a számla Társtulajdonosa rendelkezhet.
 • A rendelkező személy rendelkezési jogosultsága a két fizetésiszámla-tulajdonos együttes rendelkezési joggal adott meghatalmazása esetén az egyik fizetésiszámla-tulajdonos halálával megszűnik.

Amennyiben az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges. Javasoljuk, hogy ilyen esetben előzetesen érdeklődjenek a Banknál az eljáráshoz szükséges feltételekkel kapcsolatban.

Amennyiben a halál tényét vagy az örökösi jogállást igazoló okiratot külföldön állították ki, a Bank kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását.

Haszonélvezeti joggal terhelt örökség

Ha az örökölt számlakövetelés részben vagy egészben haszonélvezeti (özvegyi) joggal terhelt, az örökös nem rendelkezhet szabadon a tulajdonával (a haszonélvező rendelkezhet az örökölt összeg lekötéséről, a lekötés felbontásáról és felveheti a kamatokat). Ebben az esetben a számlakövetelést az örökös részére csak akkor lehet kifizetni, ha a haszonélvezeti jogról lemond a kedvezményezett.

A haszonélvezeti jogról a kedvezményezett a banki kirendeltségben az ügyintéző és két tanú jelenlétében tett írásbeli nyilatkozattal mondhat le. Ha a haszonélvezeti jog kedvezményezettje nem mond le, jogosult az örökség kamataira mindaddig, amíg haszonélvezeti joga fennáll.

Okiratos betétek

Okiratos betét hagyaték útján történő megszüntetése vagy a betétből történő kifizetés kizárólag az okirat bemutatása és a fiók általi bevonása mellett történhet meg. Amennyiben nincs az örökös(ök) birtokában az okirat (pl. elveszett, megsemmisült), akkor az örökös kezdeményezésére le kell folytatni az okiratokra vonatkozó megsemmisítési eljárást (közjegyzőnél).

Befektetési számlán kezelt egyenleg

A Polgári Bank Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenységét az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közvetítőjeként végzi, így ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos hagyatéki adatszolgáltatást az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122. Budapest, Pethényi köz 10.) látja el.

Törvényi rendelkezés értelmében befektetési számla esetében elhalálozási rendelkezés nem adható. A halálesetről történő tudomásszerzést követően a számla egyenlege hagyaték tárgyát képezi.

Az Ügyfél halálával a meghatalmazott rendelkezési joga is hatályát veszti.

Az örökös befektetési számlán kezelt hagyatékot csak saját nevén nyitott értékpapír számlára történő átvezetéssel veheti birtokba. Amennyiben az örökös nem rendelkezik értékpapírszámlával, úgy azt bankunkban megnyithatja, vagy megadhat más banknál vezetett értékpapírszámlát, melyre a hagyaték átvezethető.

Az örökös általi rendelkezést követően (több örökös esetén az utolsó elszámolást követően) az elhunyt befektetési számlája megszűnik.

Széfbérleti szerződés

A Bérlő halála esetén a Bank a széfben elhelyezett dolgot a szerződésben rögzítettekkel azonos feltételek szerint őrzi. A jogutód jogállásának megfelelő igazolása mellett (jogerős hagyatékátadó végzés, a jogutódlás tényét megállapító határozat, az eljárási jogosultságot igazoló más irat stb.) a benyújtott iratokban rögzített terjedelemben rendelkezhet a széf kinyitásáról, valamint a széf tartalmáról. A széfben a jogerős hagyatékátadó végzés vagy bírói ítélet Bankhoz történő beérkezéséig senki nem forgalmazhat. A széf tartalma felett a jogerős hagyatékátadó végzésben vagy bírósági ítéletben meghatározott örökös jogosult rendelkezni. Ez alól kivétel, ha a Széfbérleti Szerződésre vonatkozóan elhalálozás esetére szóló rendelkezés van érvényben.

Hitel ügyletek

Az örökösök a hagyaték tárgyaival és a hagyaték erejéig egyetemlegesen felelnek a hagyatéki tartozásokért, így bármely örököstől a teljes követelésünk hagyatékból történő megtérítése kérhető mindaddig, míg a hagyatéki vagyon valamennyi hagyatéki tartozásra fedezetet nyújt.

Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a hagyatéki tartozásokat, az örökösök arányos kielégítést kötelesek biztosítani az egyes hagyatéki hitelezőknek, amely alól a zálogjoggal biztosított követelések kivételt képeznek.

Amennyiben hitelügylet adósának örököseként az Örökhagyó hitelét/hiteleit egyösszegű teljesítéssel lezárni nem áll módjában, és a szerződés(ek)ben foglaltaknak megfelelően kívánja a hitelt/hiteleket visszafizetni, vagy a szerződésekből eredően lejárt és esedékes tartozás áll fenn, a szükséges teendőkről bankfiókjainkban kaphat részletes tájékoztatást.

Az esetleges fizetési nehézséget időben jelezni szükséges, mert minél hamarabb intézkedik, annál korábban tudjuk megvizsgálni a lehetőségeket, elkerülve ezzel a lejárt és esedékes tartozás - illetve az ahhoz kapcsolódó költségek - növekedését és a hitelügylet felmondását.

Zálogtárgy öröklés esetén bankunk zálogjogával biztosított követelésekre teljes kielégítés kérhető a zálogtárgyból – azaz a biztosíték erejéig – a hagyatéki tartozások sorrendjétől függetlenül.

Zálogjoggal terhelten örökölt ingatlan vagy ingó vagyontárgy örököseként a zálogjoggal biztosított fennálló tartozás rendezésének lehetőségéről és módjáról szintén bankfióki kollégáinknál érdeklődhet.

Amennyiben elhunyt ügyfelünk hitelszerződéséhez csoportos hitelfedezeti biztosítás tartozott, akkor a bank végzi a biztosító felé a kárbejelentését, melyhez a hozzátartozó(k) részéről benyújtandó általánosságban szükséges dokumentumok:

 • halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • halottvizsgálati bizonyítvány másolata (olvasható példány szükséges)
 • hatósági eljárás esetén a vizsgálatot lezáró határozat másolata

Örökös(ök) tájékoztatása

Amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzés bank által történő átvételét követő 30 napon belül az örökös nem jelentkezik az örökrész átvétele érdekében, akkor a Bank írásban tájékoztatja az örököst a végzésben feltüntetett értesítési címen örökrészének átvételi lehetőségeiről. Megtakarítás esetében a tájékoztatást és megkeresést egy alkalommal teljesíti a Bank. Ha a végzésben feltüntetett cím hiányos, vagy az örökös egyértelmű beazonosításához szükséges minimum adata nem áll rendelkezésre (minimum adat: név, anyja neve, születési név, születési hely és idő), akkor a Bank nem veszi fel a kapcsolatot az örökössel.

Polgári Bank Zrt.

 

A tájékozató letöltése pdf formátumban

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ ÖRÖKÖSÖK RÉSZÉRE

 

Tisztelt Ügyfelünk, Tisztelt Örökösök!

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, hogy egy haláleset bekövetkezésekor haláleseti kedvezményezettként vagy örökösként minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhesse banki ügyeit.

Az örökösödési szabályokról és a hagyatéki eljárás lefolytatásáról részletes tájékoztatást talál a Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapján. https://www.mokk.hu/ugyfeleknek/hagyateki-eljaras.php

Elhunyt ügyfeleinkkel kapcsolatosan személyes adatokat és banktitoknak minősülő információkat csak a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző és jegyző, valamint a feladatkörében eljáró gyámhatóság részére, írásbeli megkeresésük esetén adhat át a Bank.

A közeli hozzátartozó vagy az öröklésben érdekelt személyek részére az elhunyt ügyfél számláira, vagyonára, szerződéseire vonatkozó információt a hagyatéki végzést megelőzően a Bank nem adhat tájékoztatást.

A közeli hozzátartozó vagy az öröklésben érdekelt személyek részére az elhunyt ügyfél számláira, vagyonára, szerződéseire vonatkozó információt kizárólag abban az esetben adható amennyiben az elhunyt a kölcsönügyletben szereplő egyedüli adós vagy zálogkötelezett. A tájékoztatás kizárólag az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz kapcsolódóan, a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről tud adni, a Bank kizárólag az örökhagyó közeli hozzátartozója részére, annak írásbeli kérelmére, legkésőbb a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról történő tudomásszerzés napjáig.

Amennyiben a kölcsönügyletbe további adós, kezes és/vagy zálogkötelezett is bevonásra került, annak írásbeli kérelmére, fizetési kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódóan, a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletéről, azon számlaszámról, amelyre a törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a hátralévő futamidőről nyújt Bankunk tájékoztatást.

A haláleseti kedvezményezett kilétére vonatkozóan a Bank kizárólag a haláleseti kedvezményezettnek adhat felvilágosítást, de neki is csak a halál tényéről történt hivatalos banki tudomásszerzést követően.

Bankszámla és a számlához kapcsolódó betétek

Ügyfelünk halálesetét célszerű minél hamarabb bejelenteni az Önhöz legközelebb eső bankfiókban.

A Bank a halál tényének igazolására szolgáló hivatalos okiratként elsősorban

Ø  a halotti anyakönyvi kivonatot, hagyatékátadó végzést vagy öröklési bizonyítványt fogadja el, vagy

Ø  ha a hagyatéki ügyben eljáró közjegyző keresi meg a Bankot, vagy

Ø  ha a Bankhoz benyújtásra/megküldésre kerül a halál tényére hivatkozó jogerős bírósági határozat.

Nagykorú számlatulajdonosnak joga van elhalálozás esetére a bankszámlán lévő pozitív egyenlegre vonatkozóan írásban, a Bank által rendszeresített nyomtatványon, az adatok hiánytalan kitöltésével haláleseti kedvezményezettet megjelölni amennyiben a számlának kizárólag egy tulajdonosa van.                           A bankszámla pozitív egyenlege haláleseti kedvezményezett jelölése esetén nem tartozik a Bankszámla-tulajdonos hagyatékához. A kedvezményezett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet személyazonosságának Bank felé történő megfelelő igazolását, valamint a Bankszámla-tulajdonos halálának halotti anyakönyvi kivonattal, vagy hagyatékátadó végzéssel vagy öröklési bizonyítvánnyal történő igazolását követően.

Amennyiben nem történt kedvezményezett jelölés, a Bank a számla pozitív egyenlegét a jogosultságukat megfelelő módon (eredeti jogerős, teljes hatályú közjegyzői hagyatékátadó végzéssel, bírósági határozattal vagy öröklési bizonyítvánnyal, illetve külföldiek esetén a hazai joguk szerint ennek megfelelő, felülhitelesített okirattal) eredeti okirattal igazoló örökösök részére a végzésben megjelölt arányban fizeti ki, azonosítást követően. Amennyiben a számlán tartozás áll fenn, a számla megszüntetésére a tartozás örökös(ök) általi megfizetése mellett kerülhet sor.

A bankszámla-tulajdonos haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően a számlához tartozó összes szolgáltatáshoz való hozzáférés megszűnik. Amennyiben az elhunyt rendelkezett a számlához kapcsolódó

Ø  Saját nevére szóló bankkártyával, a bankkártyát az örökösnek vagy hozzátartozónak a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával egyidőben le kell adnia a Bankban, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a Bank automatikusan letiltja. A bankkártya letiltása díjmentes.

Ø  A számlához kapcsolódó érvényes állandó átutalási megbízás(ok), és/vagy csoportos beszedési megbízás(ok)ra adott felhatalmazás(ok) a halál tényéről való hitelt érdemlő tudomásszerzést követően nem teljesülnek.

Ø  Díjmentes készpénzfelvételt lehetővé tevő fogyasztói nyilatkozat esetén a Bank a nyilatkozattevő haláláról való tudomásszerzést követően a nyilatkozat törlésre kerül.

Ø  A Bankszámla-tulajdonos haláláról történt hivatalos banki tudomásszerzést követően, a Bankszámla-tulajdonos által megadott minden számla feletti rendelkezési jog és meghatalmazás hatályát veszti, a számla egyenlege felett rendelkezni vagy egyébként a számlával kapcsolatban jognyilatkozatot tenni nem lehet.

Ø  Bank az Ügyfél bankszámlájához hozzáférést biztosító azonosító kódokat, jelszavakat automatikusan letiltja.

Közös tulajdonú fizetési számla esetén:

A Bank a közös számlanyitást úgy tekinti, hogy a számlatulajdonosok nyilatkozatot tettek, hogy egymást jelölték meg egyedüli kedvezményezettként. A rendelkezés alapján az egyik számlatulajdonos elhalálozása esetén a számlakövetelés nem tartozik a számlatulajdonos hagyatékához-a kedvezményezett a halál tényének hitelt érdemlő igazolását követően a rá átruházott számlakövetelés tekintetében hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül jogosult rendelkezni.

A Társtulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos halálának tényét – hivatalos okirattal igazolva – a Banknak bejelenteni.

Ø  A számlához tartozó szolgáltatások nem kerülnek megszüntetésre, azonban az elhunyt Számlatulajdonos nevére szóló InternetBanking és SMS szolgáltatás megszüntetésre kerül.

Ø  Az elhunyt bankkártya-tulajdonos bankkártya-szerződése megszűnik, a számla Társtulajdonosának bankkártya-szerződése változatlan feltételekkel hatályban marad.

Ø  A számlához kapcsolódó állandó átutalási megbízás(ok), és/vagy csoportos beszedési megbízás(ok)ra adott felhatalmazás(ok) módosításáról, megszüntetéséről a számla Társtulajdonosa rendelkezhet.

Ø  A rendelkező személy rendelkezési jogosultsága a két fizetésiszámla-tulajdonos együttes rendelkezési joggal adott meghatalmazása esetén az egyik fizetésiszámla-tulajdonos halálával megszűnik.

Amennyiben az örökös korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen, a hagyaték átvétele során törvényes képviselő (szülő, gyám, gondnok, bizonyos esetekben a gyámhatóság) közreműködése szükséges. Javasoljuk, hogy ilyen esetben előzetesen érdeklődjenek a Banknál az eljáráshoz szükséges feltételekkel kapcsolatban.

Amennyiben a halál tényét vagy az örökösi jogállást igazoló okiratot külföldön állították ki, a Bank kérheti annak hiteles magyar nyelvű fordítását.

Haszonélvezeti joggal terhelt örökség

Ha az örökölt számlakövetelés részben vagy egészben haszonélvezeti (özvegyi) joggal terhelt, az örökös nem rendelkezhet szabadon a tulajdonával (a haszonélvező rendelkezhet az örökölt összeg lekötéséről, a lekötés felbontásáról és felveheti a kamatokat). Ebben az esetben a számlakövetelést az örökös részére csak akkor lehet kifizetni, ha a haszonélvezeti jogról lemond a kedvezményezett.

A haszonélvezeti jogról a kedvezményezett a banki kirendeltségben az ügyintéző és két tanú jelenlétében tett írásbeli nyilatkozattal mondhat le. Ha a haszonélvezeti jog kedvezményezettje nem mond le, jogosult az örökség kamataira mindaddig, amíg haszonélvezeti joga fennáll.

 

Okiratos betétek

Okiratos betét hagyaték útján történő megszüntetése vagy a betétből történő kifizetés kizárólag az okirat bemutatása és a fiók általi bevonása mellett történhet meg. Amennyiben nincs az örökös(ök) birtokában az okirat (pl. elveszett, megsemmisült), akkor az örökös kezdeményezésére le kell folytatni az okiratokra vonatkozó megsemmisítési eljárást (közjegyzőnél).

 

Befektetési számlán kezelt egyenleg

A Polgári Bank Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenységét az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. közvetítőjeként végzi, így ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos hagyatéki adatszolgáltatást az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (1122. Budapest, Pethényi köz 10.) látja el.

 

Törvényi rendelkezés értelmében befektetési számla esetében elhalálozási rendelkezés nem adható. A halálesetről történő tudomásszerzést követően a számla egyenlege hagyaték tárgyát képezi.

 

Az Ügyfél halálával a meghatalmazott rendelkezési joga is hatályát veszti.

 

Az örökös befektetési számlán kezelt hagyatékot csak saját nevén nyitott értékpapír számlára történő átvezetéssel veheti birtokba. Amennyiben az örökös nem rendelkezik értékpapírszámlával, úgy azt bankunkban megnyithatja, vagy megadhat más banknál vezetett értékpapírszámlát, melyre a hagyaték átvezethető.

Az örökös általi rendelkezést követően (több örökös esetén az utolsó elszámolást követően) az elhunyt befektetési számlája megszűnik.

 

Széfbérleti szerződés

A Bérlő halála esetén a Bank a széfben elhelyezett dolgot a szerződésben rögzítettekkel azonos feltételek szerint őrzi. A jogutód jogállásának megfelelő igazolása mellett (jogerős hagyatékátadó végzés, a jogutódlás tényét megállapító határozat, az eljárási jogosultságot igazoló más irat stb.) a benyújtott iratokban rögzített terjedelemben rendelkezhet a széf kinyitásáról, valamint a széf tartalmáról. A széfben a jogerős hagyatékátadó végzés vagy bírói ítélet Bankhoz történő beérkezéséig senki nem forgalmazhat. A széf tartalma felett a jogerős hagyatékátadó végzésben vagy bírósági ítéletben meghatározott örökös jogosult rendelkezni. Ez alól kivétel, ha a Széfbérleti Szerződésre vonatkozóan elhalálozás esetére szóló rendelkezés van érvényben. 

 

Hitel ügyletek

 

Az örökösök a hagyaték tárgyaival és a hagyaték erejéig egyetemlegesen felelnek a hagyatéki tartozásokért, így bármely örököstől a teljes követelésünk hagyatékból történő megtérítése kérhető mindaddig, míg a hagyatéki vagyon valamennyi hagyatéki tartozásra fedezetet nyújt.

Amennyiben a hagyatéki vagyon nem fedezi a hagyatéki tartozásokat, az örökösök arányos kielégítést kötelesek biztosítani az egyes hagyatéki hitelezőknek, amely alól a zálogjoggal biztosított követelések kivételt képeznek.

 

Amennyiben hitelügylet adósának örököseként az Örökhagyó hitelét/hiteleit egyösszegű teljesítéssel lezárni nem áll módjában, és a szerződés(ek)ben foglaltaknak megfelelően kívánja a hitelt/hiteleket visszafizetni, vagy a szerződésekből eredően lejárt és esedékes tartozás áll fenn, a szükséges teendőkről bankfiókjainkban kaphat részletes tájékoztatást.

 

Az esetleges fizetési nehézséget időben jelezni szükséges, mert minél hamarabb intézkedik, annál korábban tudjuk megvizsgálni a lehetőségeket, elkerülve ezzel a lejárt és esedékes tartozás - illetve az ahhoz kapcsolódó költségek - növekedését és a hitelügylet felmondását.

 

Zálogtárgy öröklés esetén bankunk zálogjogával biztosított követelésekre teljes kielégítés kérhető a zálogtárgyból – azaz a biztosíték erejéig – a hagyatéki tartozások sorrendjétől függetlenül.

 

Zálogjoggal terhelten örökölt ingatlan vagy ingó vagyontárgy örököseként a zálogjoggal biztosított fennálló tartozás rendezésének lehetőségéről és módjáról szintén bankfióki kollégáinknál érdeklődhet.

  

Amennyiben elhunyt ügyfelünk hitelszerződéséhez csoportos hitelfedezeti biztosítás tartozott, akkor a bank végzi a biztosító felé a kárbejelentését, melyhez a hozzátartozó(k) részéről benyújtandó általánosságban szükséges dokumentumok:

·      halotti anyakönyvi kivonat másolata

·      halottvizsgálati bizonyítvány másolata (olvasható példány szükséges)

·      hatósági eljárás esetén a vizsgálatot lezáró határozat másolata

Örökös(ök) tájékoztatása

Amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzés bank által történő átvételét követő 30 napon belül az örökös nem jelentkezik az örökrész átvétele érdekében, akkor a Bank írásban tájékoztatja az örököst a végzésben feltüntetett értesítési címen örökrészének átvételi lehetőségeiről. Megtakarítás esetében a tájékoztatást és megkeresést egy alkalommal teljesíti a Bank. Ha a végzésben feltüntetett cím hiányos, vagy az örökös egyértelmű beazonosításához szükséges minimum adata nem áll rendelkezésre (minimum adat: név, anyja neve, születési név, születési hely és idő), akkor a Bank nem veszi fel a kapcsolatot az örökössel.

 

Polgári Bank Zrt.