Hírek, aktualitások

Internetbanking szolgáltatásunk 2024. február 03. 17.00 órától újra elérhető!

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Polgári Bank Zrt. részéről 2024. január 31. 18.00 óra és 2024. február 04. 16.00 között előzetesen meghirdetett teljes bankszünnapok vonatkozásában a számlavezető rendszert érintő átállás zavartalan lebonyolítása sikeresen megtörtént!

Fentiek értelmében

 Internetbanking szolgáltatásunk
2024. február 03. 17.00 órától újra elérhető!

Tájékoztatás bankszünnap tartásáról

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Polgári Bank Zrt. 2024. január 31. (szerda) 18.00 óra és 2024. február 04. (vasárnap) 16.00 óra között teljes bankszünnapokat tart a számlavezető rendszert érintő átállás zavartalan lebonyolítása érdekében.

Tájékoztató (SZOCHO)

SZOCIÁLISHOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO) TEHER A KAMATJÖVEDELMEKRE

Hirdetmény lakossági számlahitellel rendelkező Ügyfelek részére

Tájékoztató lakossági számlahitellel rendelkező Ügyfelek részére

Tájékoztató

Az MBH Bank Nyrt. által nyújtott bankkártya forgalmazási szolgáltatás keretein belül nyújtani kívánt készpénzátvételi (cash-back) szolgáltatás bevezetéséről.

Ügyféltájékoztató bankkártyaállomány-átruházásáról

Tájékoztatás bankkártyaállomány-átruházásról

Ügyféltájékoztató

Bankkártya kibocsátással kapcsolatos változások

OBA tájékoztató betéteseknek

Általános tájékoztatás örökösök részére

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, hogy egy haláleset bekövetkezésekor haláleseti kedvezményezettként vagy örökösként minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhesse banki ügyeit.

Tájékoztató

A bankkártyával végrehajtott konverziós fizetési művelek során alkalmazott árfolyamok közlési formájáról.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF409.10413.23417.36
EUR389.48393.41397.34
USD359.50363.13366.76
GBP455.32459.92464.52
CZK15.3915.5515.71
PLN90.1391.0491.95

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF401.66413.23424.80
EUR382.39393.41404.43
USD352.96363.13373.30
GBP447.04459.92472.80

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF407.86413.23418.60
EUR388.30393.41398.52

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Polgári Bank Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön

image

2024. január 01-től kérelem nem fogadható be!

Az új CSOK plusz hitelprogram és a kistelepüléseken nyújtható otthonteremtési támogatás feltételrendszerét érintő információk folyamatosan frissítésre kerülnek a Bank honlapján.

A hirdetésben szereplő Többgyermekes Családok Otthonteremtési Kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

image
 • Polgári Bank CSOK+15 Otthonteremtési Kamattámogatással Nyújtott Lakáscélú Kölcsön
 • Polgári Bank CSOK+10 Otthonteremtési Kamattámogatással Nyújtott Lakáscélú Kölcsön

A kölcsön célja

A Magyarország területén lévő:                                                            

 • új lakásvásárlás vagy építés,
 • használt lakás vásárlása/bővítés
 • preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlása és korszerűsítése, illetve bővítése

A kölcsön jellemzői

 • A kölcsönösszeg minimuma:                           1.000.000,- Ft
 • A kölcsönösszeg maximuma:
16/2016. (II.10.) Korm. rendelet és 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet szerint 2 gyermek esetén
  Új lakásvásárlás/építés esetén: 10.000.000,- Ft
  Használt lakás vásárlás esetén. 10.000.000,- Ft
  Preferált kistelepülésen használt lakás vásárlása és egyidejű korszerűsítése/ bővítése esetén: 10.000.000,- Ft
  Preferált kistelepülésen levő lakás korszerűsítése/ bővítése esetén: 5.000.000,- Ft
16/2016. (II.10.) Korm. rendelet  és 17/2016. (II.10.) Korm. rendelet  szerint 3 vagy több gyermek esetén
  Új lakásvásárlás/építés esetén: 15.000.000,- Ft
  Használt lakás vásárlás esetén. 15.000.000,- Ft
  Preferált kistelepülésen használt lakás vásárlása és egyidejű korszerűsítése/ bővítése esetén 15.000.000,- Ft
  Preferált kistelepülésen levő lakás korszerűsítése/ bővítése esetén: 7.500.000,- Ft
 • A kölcsön futamideje:  60-300 hónap
 • A kölcsön devizaneme: HUF
 • Kölcsön ügyleti kamata a támogatott időszakban

Bruttó kamat évi mértéke: ÁKK x 130% + 3,00%

Megnevezés

Kamat mértéke a támogatott időszakban

Ügyleti kamat évi mértéke         (ÁKKx130%+3,00%)

Állami kamattámogatás mértéke

Ügyfél által fizetendő kamat

Új lakás vásárlás/építés, használt lakás vásárlás,

Preferált kistelepülésen használt lakás vásárlása és egyidejű korszerűsítése/ bővítése

14,063%

11,063%

3,00%

THM: Polgári Bank CSOK+15 Otthonteremtési Kamattámogatással Nyújtott Lakáscélú Kölcsön esetén: 3,31% - 3,44%

THM: Polgári Bank CSOK+10 Otthonteremtési Kamattámogatással Nyújtott Lakáscélú Kölcsön esetén: 3,32% - 3,48%

Állami kamattámogatás mértéke: A kamattámogatás mértéke a vonatkozó kormányrendelet szerinti bruttó kamat 3%-ponttal csökkentett mértékének megfelelő érték. (AKK+130%)

A kamattámogatás időtartama: a kölcsön legfeljebb első 25 éve, a kölcsön futamideje ennél hosszabb is lehet

Ügyfél által fizetendő kamat: 3%

Kamatperiódus: 5 év, a kölcsön kamata a kamattámogatás időszaka alatt 5 évente változhat.

Referencia kamat az állami támogatással érintett időszakban (1-25 évig):

A kölcsön törlesztése során felszámított ügyleti kamat éves mértéke - a kamattámogatással érintett időszakban - nem haladja meg az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 5 éves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 3 százalékponttal növelt mértékét

Hitelbírálati díj: 0,5%

Folyósítási jutalék: 0%

Előtörlesztési díj: 1,5%. Az előtörlesztés bejelentett és Bank által elfogadott érték-napján, a ténylegesen előtörlesztett kölcsöntartozás összege után.

THM (Teljes hiteldíj mutató):

Mértékét a mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. A THM érték meghatározása az aktuális általános, illetve a 83/2010. (III. 25.) „A teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről" szóló Kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint került megállapításra, a feltételek változása esetén mértéke módosulhat. A THM mutató értéke nem tükrözi a kölcsön kamatkockázatát. Teljes hiteldíj mutató (THM): az a belső megtérülési ráta, amely mellett a fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.

A THM (teljes hiteldíj mutató) értékének meghatározása:
A THM számításának képlete:

image

 

 Ck:

 a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel,

 Dl:

 az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege,

 m:

 a hitelfolyósítások száma,

 m’:

 az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma,

 tk:

 az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0,

 sl:

 az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve,

 X:

 a THM értéke.

Polgári Bank CSOK+10 Otthonteremtési Kamattámogatással Nyújtott Lakáscélú Kölcsön

Reprezentatív példa:

Konstrukció

Polgári Bank CSOK+10
Otthonteremtési Kamattámogatással
Nyújtott Lakáscélú Kölcsön

Polgári Bank CSOK+10
Otthonteremtési Kamattámogatással Nyújtott Lakáscélú Kölcsön
Díjvisszafizetési akció esetén

Hitelkamat  típusa

változó kamatozás,
alkalmazott
referencia kamat: 5 éves AKK

változó kamatozás,
alkalmazott
referencia kamat: 5 éves AKK

Hitel teljes összege

10.000.000 Ft

10.000.000 Ft

Hitel futamideje

240 hó

240 hó

Törlesztőrészletek száma (db)

240

240

Hitelkamat mértéke

3,00%

3,00%

THM* (teljes hiteldíjmutató)

3,32% - 3,48%

3,27% - 3,41%

Törlesztőrészlet összege

55.683 Ft

55.683 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg*

14.175.222 Ft –
14.475.521 Ft

14.124.522 Ft –
14.412.121 Ft

A hitel teljes díja (a hitel dijában foglalt díj, jutalék, kötlség és adó)*

4.175.222 Ft –
4.475.521 Ft

4.124.522 Ft –
4.412.121 Ft

A THM értéke 10.000.000 Ft. összegű, 240 hónapos futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozóan alábbi költségének figyelembevételével kerültek meghatározásra:

 • hitelbírálati díj: 0,5%, azaz  50.000 Ft, (a szerződött összeg százalékában)
 • az értékbecslés díja: 44.450-57.150 Ft /ingatlan;
 • ingatlan-nyilvántartási eljárási díja: 12.600 Ft/ingatlan;
 • igényléskor tulajdoni lap költsége: 4.155 Ft/tulajdoni lap Takarnetes lekérdezés esetén,
 • hitelfolyósításkor 6.250 Ft/tulajdoni lap Földhivatal által kibocsátva;
 • futamidő alatt a kölcsönhöz kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg: 0 Ft (Polgári „0 Ft-os” számla 0 Ft/hó, nem kedvezményes számlavezetési díjával számolva);
 • futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó hiteltörlesztés díja: 40.080 Ft; (forgalmi jutalék 0 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max. 6.000 Ft);
 • adásvételi ügylet finanszírozása esetén a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának díja: 58.528 Ft (forgalmi jutalék 0,52%+528 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max. 6.000;
 • lakásépítési kölcsön esetén készpénzfelvétel díja: 87.167 Ft (forgalmi jutalék 0,68%, + 679 Ft max. 27.167 Ft + külön forgalmi jutalék 0,6%)
 • lakásépítési kölcsön esetén 2 alkalommal teljes szemlés felülvizsgálat díja: 45.720 Ft/alkalom (amely az ÁFÁ-t is tartalmazza)
 • ingatlanfedezet vagyonbiztosítási díja: 2.481 Ft/hó - 3.179 Ft/hó

*az értékbecslés, a teljes szemlés felülvizsgálat díjától, az ingatlanfedezet vagyonbiztosítási díjától és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségektől függően.

Díj visszafizetési akció keretében a kölcsön folyósítást követően az értékbecslési díj, a folyósításhoz benyújtásra kerülő tulajdoni lap díja visszafizetésre kerül. A reprezentatív példában ezeket 0 Ft összegben lettek figyelembe véve.

A hitel biztosítéka az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Polgári Bank CSOK+15 Otthonteremtési Kamattámogatással Nyújtott Lakáscélú Kölcsön

Reprezentatív példa:

Konstrukció

Polgári Bank CSOK+15
Otthonteremtési Kamattámogatással
Nyújtott Lakáscélú Kölcsön

Polgári Bank CSOK+15
Otthonteremtési Kamattámogatással
Nyújtott Lakáscélú Kölcsön
Díjvisszafizetési akció esetén

Hitelkamat  típusa

változó kamatozás,
alkalmazott
referencia kamat: 5 éves AKK

változó kamatozás,
alkalmazott
referencia kamat: 5 éves AKK

Hitel teljes összege

12.000.000 Ft

12.000.000 Ft

Hitel futamideje

240 hó

240 hó

Törlesztőrészletek száma (db)

240

240

Hitelkamat mértéke

3,00%

3,00%

THM* (teljes hiteldíjmutató)

3,31% - 3,44%

3,26% - 3,38%

Törlesztőrészlet összege

66.819 Ft

66.819 Ft

A fogyasztó által fizetendő teljes összeg*

16.876.361 Ft –
17.178.260 Ft

16.825.661 Ft –
17.114.860 Ft

A hitel teljes díja (a hitel dijában foglalt díj, jutalék, kötlség és adó)*

4.876.361 Ft –
5.178.260 Ft

4.825.661 Ft –
5.114.860 Ft

A THM értéke 12.000.000 Ft. összegű, 240 hónapos futamidejű kölcsönre vonatkozóan, és az alábbi járulékos szolgáltatás adott termékre vonatkozóan alábbi költségének figyelembevételével kerültek meghatározásra:

 • hitelbírálati díj: 0,5%, azaz  60.000 Ft, (a szerződött összeg százalékában)
 • az értékbecslés díja: 44.450-57.150 Ft /ingatlan;
 •  ingatlan-nyilvántartási eljárási díja: 12.600 Ft/ingatlan;
 • igényléskor tulajdoni lap költsége: 4.155 Ft/tulajdoni lap Takarnetes lekérdezés esetén,
 • hitelfolyósításkor 6.250 Ft/tulajdoni lap Földhivatal által kibocsátva;
 • futamidő alatt a kölcsönhöz kapcsolódó fizetési számla kapcsán megfizetett összeg: 0 Ft (Polgári „0 Ft-os” számla 0 Ft/hó, nem kedvezményes számlavezetési díjával számolva);
 • futamidő alatt a hitelhez kapcsolódó hiteltörlesztés díja: 48.000 Ft; (forgalmi jutalék 0 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max. 6.000 Ft);
 • adásvételi ügylet finanszírozása esetén a kölcsönösszeg eladó részére történő átutalásának díja: 68.928 Ft (forgalmi jutalék 0,52%+528 Ft + külön forgalmi jutalék 0,3%, max. 6.000;
 • lakásépítési kölcsön esetén készpénzfelvétel díja: 99.167 Ft (forgalmi jutalék 0,68%, +679 Ft max. 27.167 Ft + külön forgalmi jutalék 0,6%)
 • lakásépítési kölcsön esetén 2 alkalommal teljes szemlés felülvizsgálat díja: 45.720 Ft/alkalom (amely az ÁFÁ-t is tartalmazza)
 • ingatlanfedezet vagyonbiztosítási díja: 2.481 Ft/hó - 3.179 Ft/hó

*az értékbecslés, a teljes szemlés felülvizsgálat díjától, az ingatlanfedezet vagyonbiztosítási díjától és a fizetési műveletekkel kapcsolatos egyéb költségektől függően.

Díj visszafizetési akció keretében a kölcsön folyósítást követően az értékbecslési díj, a folyósításhoz benyújtásra kerülő tulajdoni lap díja visszafizetésre kerül. A reprezentatív példában ezeket 0 Ft összegben lettek figyelembe véve.

A hitel biztosítéka az ingatlanra bejegyzett jelzálogjog.

A hirdetésben szereplő többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás.

Általános terméktájékoztató

 • Polgári Bank Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön termékismertető letöltés
 • Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről letöltés
 • Használt lakás vásárlásához igényelhető állami támogatásokról 2021.04.21. letöltés
 • Lakásépítéshez igényelhető állami támogatásokról legalább három gyermek után támogatást igénylők részére 2021.04.21. letöltés
 • Lakásépítéshez igényelhető állami támogatásokról legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére 2021.04.21. letöltés
 • Új lakás vásárlásához igényelhető állami támogatásokról legalább három gyermek után támogatást igénylők részére 2021.04.21. letöltés
 • Új lakás vásárlásához igényelhető állami támogatasokról legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére 2021.04.21. letöltés
 • Tájékoztató preferált kistelepüléseken, külterületi tanyán, illetve birtokközpontokon igényelhető állami támogatásokról PM 2021.04.21. letöltés

Felügyeleti tájékoztatók

 • Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól letöltés
 • Tájékoztató Magánszemélyek részére a Központi Hitelinformációs Rendszerről letöltés

Igényléshez szükséges nyomtatványok

 • Dokumentum lista az Otthonteremtési kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön igényléshez letöltés
 • Kölcsönigénylő otthonteremtési kamattámogatással nyújtott kölcsönhöz letöltés
 • Munkaltatói jövedelemigazolás letöltés

Szerződésminták

 • ÁSZF fogyasztók kölcsönügyleteihez letöltés
 • Polgári Bank Otthonteremtő Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön
  Polgári Bank CSOK+ 10 Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön
  Polgári Bank CSOK+ 15 Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön
  Ingatlanra alapított zálogjoggal biztosított
  LAKÓINGATLAN ÉPÍTÉSI/BŐVÍTÉSI/KORSZERŰSÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS állami kamattámogatással forint-alapú kölcsönhöz letöltés
 • Polgári Bank Otthonteremtő Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön Polgári Bank CSOK+ 10 Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön Polgári Bank CSOK+ 15 Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön Ingatlanra alapított zálogjoggal biztosított LAKÓINGATLAN VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS állami kamattámogatással forint-alapú kölcsönhöz letöltés
 • Polgári Bank CSOK+ 10 Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön
  Polgári Bank CSOK+ 15 Otthonteremtési Kamattámogatással nyújtott lakáscélú kölcsön
  Ingatlanra alapított zálogjoggal biztosított
  Preferált kistelepülésen
  INGATLAN VÁSÁRLÁSI ÉS BŐVÍTÉSIINGATLAN VÁSÁRLÁSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI INGATLAN VÁSÁRLÁSI, VALAMINT BŐVÍTÉSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI MEGLÉVŐ IGATLAN BŐVÍTÉSI MEGLÉVŐ INGATLAN KORSZERŰSÍTÉSI MEGLÉVŐ INGATLAN BŐVÍTÉSI ÉS KORSZERŰSÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS állami kamattámogatással forint-alapú kölcsönhöz letöltés

Hirdetmény

 • Aktuális aktív üzletág kondíciói lakosság részére letöltés

Magatartási kódex

Tájékoztatók

 • Adásvételi szerződés kötelező alaki és tartalmi követelményeire vonatkozó szabályok letöltés

Forgalmazó fiókok

 • Polgár, Hajdúnánás, Tiszaújváros, Debrecen, Hajdúböszörmény, Budapest, Görbeháza, Komádi, Körösszakál, Csökmő, Tiszacsege, Halásztelek, Szigetszentmiklós, Nyíregyháza, Miskolc, Eger, Sopron

Jelen tájékoztatás nem teljes körű, nem minősül kötelező érvényű ajánlattételnek. A hitelekkel kapcsolatos részletes információkról, az aktuális kamatokról és díjakról, valamint a hitelkérelemhez benyújtandó dokumentumokról kérjük tájékozódjanak bankfiókjainkban, illetve a honlapunkon (www.polgaribank.hu) közzétett üzletszabályzatból és hirdetményekből. A terméktájékoztatóban szereplő díjak, költségek, egyéb szolgáltatások a mindenkor hatályos vonatkozó hirdetmények szerint kerülnek megállapításra. A Bank a kondíciók módosításának jogát fenntartja és a Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályokban és a bank belső szabályzataiban meghatározott hitelbírálatot követően döntsön a szerződés megkötéséről.