Hírek, aktualitások

Internetbanking szolgáltatásunk 2024. február 03. 17.00 órától újra elérhető!

Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Polgári Bank Zrt. részéről 2024. január 31. 18.00 óra és 2024. február 04. 16.00 között előzetesen meghirdetett teljes bankszünnapok vonatkozásában a számlavezető rendszert érintő átállás zavartalan lebonyolítása sikeresen megtörtént!

Fentiek értelmében

 Internetbanking szolgáltatásunk
2024. február 03. 17.00 órától újra elérhető!

Tájékoztatás bankszünnap tartásáról

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a Polgári Bank Zrt. 2024. január 31. (szerda) 18.00 óra és 2024. február 04. (vasárnap) 16.00 óra között teljes bankszünnapokat tart a számlavezető rendszert érintő átállás zavartalan lebonyolítása érdekében.

Tájékoztató (SZOCHO)

SZOCIÁLISHOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO) TEHER A KAMATJÖVEDELMEKRE

Hirdetmény lakossági számlahitellel rendelkező Ügyfelek részére

Tájékoztató lakossági számlahitellel rendelkező Ügyfelek részére

Tájékoztató

Az MBH Bank Nyrt. által nyújtott bankkártya forgalmazási szolgáltatás keretein belül nyújtani kívánt készpénzátvételi (cash-back) szolgáltatás bevezetéséről.

Ügyféltájékoztató bankkártyaállomány-átruházásáról

Tájékoztatás bankkártyaállomány-átruházásról

Ügyféltájékoztató

Bankkártya kibocsátással kapcsolatos változások

OBA tájékoztató betéteseknek

Általános tájékoztatás örökösök részére

Ezzel a tájékoztatóval szeretnénk Önnek segítséget nyújtani, hogy egy haláleset bekövetkezésekor haláleseti kedvezményezettként vagy örökösként minél könnyebben és rövidebb idő alatt intézhesse banki ügyeit.

Tájékoztató

A bankkártyával végrehajtott konverziós fizetési művelek során alkalmazott árfolyamok közlési formájáról.

Árfolyamok

Kedvezményes Devizaárfolyam Számlához kapcsolódó devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF409.10413.23417.36
EUR389.48393.41397.34
USD359.50363.13366.76
GBP455.32459.92464.52
CZK15.3915.5515.71
PLN90.1391.0491.95

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Valutaárfolyamok Devizaügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF401.66413.23424.80
EUR382.39393.41404.43
USD352.96363.13373.30
GBP447.04459.92472.80

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Devizaárfolyamok Hitelügyletekhez

DevizaVételKözépEladás
CHF407.86413.23418.60
EUR388.30393.41398.52

Frissítve: 2024.02.29 verzió: 1

Tájékoztató (SZOCHO)

SZOCIÁLISHOZZÁJÁRULÁSI ADÓ (SZOCHO) TEHER A KAMATJÖVEDELMEKRE

A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023 (V.31.) Korm.rendelet alapján minden természetes személynek a jelenlegi 15 %-os személyi jövedelemadó (kamatadó) mellett 2023. július 1-től 13 %-os szociális hozzájárulási adót (szocho) is kell fizetni a július 1-je után keletkező kamatok és az újonnan vásárolt értékpapírokból keletkező kamatjövedelmek után.

A szocho alapja minden érintett kamatjövedelem esetében megegyezik a kamatadó alapjával.

A szochot a Bank, mint kifizető állapítja meg, vonja le, valamint vallja be és fizeti meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére. Önnek nincs teendője ezzel kapcsolatban.

Kire vonatkozik a szocho fizetési kötelezettség?

 • természetes személyek;
 • mezőgazdasági őstermelők;
 • adószámmal rendelkező magánszemélyek;
 • egyéni vállalkozók.

A társasházakat nem érinti a szocho fizetési kötelezettség.

Mely kamatjövedelmekre vonatkozik a rendelet?

 • lekötött betétek: a 2023. június 30. napja után lekötött vagy újra lekötött betét kamatára;
 • fizetésiszámlák, megtakarítási számlák: a rendelet hatálybalépését követő időszakra járó kamatra;
 • befektetési alapok, kötvények: a rendelet hatálybalépésétől megszerzett (megvásárolt) értékpapír kamatára, hozamára, továbbá azok beváltásakor, visszaváltásakor, valamint átruházásakor elért kamatjövedelemnek minősülő nyereségre.

Mely jövedelmek mentesek a szocho alól?

 • a tevékenységét nem szüneteltető egyéni vállalkozó ilyenként bejelentett pénzforgalmi számláján jóváírt és/vagy tőkésített kamat;
 • babakötvény;
 • nyugdíj előtakarékossági számlán (NYESZ) elhelyezett papírok kamata;
 • tartós befektetésből származó jövedelem (TBSZ);
 • lakossági állampapírokból származó kamatjövedelem (magyar állam által kibocsátott, a lakosság, mint befektetői célpiac részére forgalomba hozott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból származó kamatjövedelem);
 • tőzsdei ügyletekből származó hozam;
 • osztalékból származó jövedelem;
 • árfolyamnyereségből származó jövedelem;
 • az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem.

 Polgári Bank Zrt.

A Bank által az adózással kapcsolatosan fent leírtak kizárólag tájékoztatási célt szolgálnak, azok nem tekinthetőek a jogszabály szövegével egyenértékű, teljes körű, hivatalos jogszabály értelmezésnek. A jelen tájékoztató konkrét pénzügyi eszközre és ügyletre vonatkozó adó- vagy befektetési tanácsnak, befektetési elemzésnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek, hirdetésnek vagy reklámnak nem minősül. A tájékoztatás nem teljes körű. A Bank nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek akkor adódhatnak, ha a hatóságok a Bank által az adózással kapcsolatos jogszabályokról adott tájékoztatástól eltérően értelmezik a jogszabályokat. Jelen tájékoztató a közzétételének napján kihirdetett illetve hatályos jogszabályi rendelkezéseken alapul, így a vonatkozó jogszabályok esetleges jövőbeni változásából adódó fentiektől eltérő jogkövetkezményekért a Bank nem vállal felelősséget.